Cao Bằng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố gần 222 tỷ đồng

Dự án tuyến tránh TP. Cao Bằng vừa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 222 tỷ đồng, xoá tình trạng “treo” hơn 6 năm nay khiến người dân khốn khổ…

Cao Bằng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố gần 222 tỷ đồng Dự án đường nối Quốc lộ 4A – Quốc lộ 3 thi công dở dang ảnh hướng đến đời sống của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định 578 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP. Cao Bằng.

Dự án có mục tiêu từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Cao Bằng theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải của tỉnh Cao Bằng, khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 34B (tại Km114+000 – Quốc lộ 4A cũ), phường Duyệt Chung, TP. Cao Bằng; điểm cuối giao với Quốc lộ 3 (tại Km271+500), phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng.

Hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến hiện hữu, cải tạo cục bộ một số vị trí để bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời, xây dựng mới cầu vượt trên tuyến đường ngang Thanh Sơn – Nà Toòng.

Tuyến được được xây dựng theo quy mô đường cấp III miền núi, 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60km/h. Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m; khổ cầu bằng khổ nền đường. Riêng đoạn từ Km6+027 –

Km7+558,18 dài 1,53km, từ nút giao đường Võ Nguyên Giáp đến cuối tuyến, có quy mô nền đường rộng 23 m; mặt đường rộng 15 m.

Tổng mức đầu tư dự án là 221,88 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước; dự kiến bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Chiều dài tuyến khoảng 7,56 km.

Bộ Giao thông vận tải giao Sở Giao thông vận tải Cao Bằng làm chủ đầu tư dự án. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo quy định.

Đồng thời, tập kế hoạch, tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai dự án, tuân thủ quy định, phù hợp với kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan để kiểm tra, rà soát, đảm bảo khối lượng giải phóng mặt bằng phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, tuân thủ quy định.

Với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 1,93ha, phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định, tách thành tiểu dự án giải phóng mặt bằng riêng, được Bộ Giao thông vận tải giao UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức thực thi.

Được biết, dự án đường nối Quốc lộ 34B (Quốc lộ 4A) với Quốc lộ 3 (tránh TP. Cao Bằng) từng được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2411/QĐ-BGTVT ngày 9/11/2006; Quyết định số 282/QĐ-BGTVT ngày 2/2/2007 với tổng mức đầu tư là 177,419 tỷ đồng có chiều dài tuyến 7,5km. Từ năm 2008 đến năm 2014, dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp.

Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Cao Bằng tổ chức triển khai thực hiện dự án để thi công 2 cầu thuộc gói thầu số 4 và đến năm 2010 tiếp tục thi công các gói thầu phần đường.

Đến cuối năm 2014, toàn bộ các gói thầu khác của phần đường đều thực hiện dang dở phần nền đường và cống thoát nước, riêng gói thầu phần cầu thi công xong các hạng mục chính còn phần mặt cầu chưa hoàn thiện. Khối lượng toàn bộ dự án thi công đạt khoảng 60% khối lượng hồ sơ thiết kế.

Trong quá trình triển khai thi công từ năm 2008 đến năm 2014, do thay đổi chế độ, chính sách của Nhà nước, cũng như biến động giá cả của thị trường trong nước nên tổng mức đầu tư trước đây 177,419 tỷ đồng được duyệt không đủ để hoàn thành dẫn đến dự án phải duyệt điều chỉnh.

Đến nay dự án vẫn chưa được bố trí vốn nên tạm dừng thi công từ năm 2014, gây rất nhiều khó khăn cho sự phát triển kinh tế trong vùng và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng có dự án đi qua.