CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1 (LICOGI 18.1)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1

THÔNG TIN CHUNG

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 (Tên giao dịch: LICOGI18.1) là thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, được thành lập trên cơ sở thừa kế quyền lợi, trách nhiệm và hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tại Quảng Ninh.

 • Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1
 • Tên viết tắt: LICOGI 18.1
 • Tên tiếng Anh: CONSTRUCTION AND INVESTMENT J.S COMPANY NO18.1
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, LICOGI 18.1 TOWER, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 • Số điện thoại: 0203.3618529                        Fax: 0203.3618591        
 • Website: http://licogi181.vn                           Email: congty18.1@gmail.com 
 • Mã số doanh nghiệp: 5700668909 do Sở KHĐT Quảng Ninh cấp lần 8 ngày 16/03/2020.
 • Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

 • Xây Thi công xây lắp các Công trình dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ điện, Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu Công nghiệp; Các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Nền móng công trình.
 • Đầu tư và kinh doanh nhà ở, khu Đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các Dự án thuỷ điện vừa và nhỏ.
 • Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị,phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống bê tông, bê tông thương phẩm; Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng,cốp pha định hình, dàn giáo, nhà ở công nghiệp.
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật; Tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình; Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình khác.,
 • Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, du lịch
 • Kinh doanh siêu thị, thương mại.

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 1. Hội đồng quản trị Công ty:
       – Ông Bùi Thanh Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị
       – Ông Nguyễn Đình Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị
       – Ông Đào Đức Tài – Thành viên Hội đồng quản trị
 1. Ban kiểm soát Công ty
       – Ông Lưu Bá Thái – Trưởng ban kiểm soát
       – Ông Bùi Công Phách – Thành viên Ban kiểm soát
       – Bà Thân Thị Len – Thành viên Ban kiểm soát
       – Ông Nguyễn Văn Giáp – Thành viên Ban kiểm soát
 1. Ban Giám đốc Công ty
       – Ông Đào Đức Tài – Giám đốc
       – Ông Lê Thanh Bình – Phó giám đốc
       – Ông Phạm Quang Long – Phó giám đốc
       – Ông Nguyễn Đình Tình – Phó giám đốc
       – Ông Ngọ Văn Tuyến – Phó giám đốc