Bắc Ninh: Hàng loạt dự án nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, nhu cầu vay vốn của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh là khoảng 40 nghìn tỷ đồng.

Bắc Ninh: Hàng loạt dự án nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng
Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp của tỉnh Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh hiện có 47 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai thực hiện có tổng diện tích sử dụng đất 148,87 ha với tổng diện tích sàn hơn 3,9 triệu m2.

Trong đó, có 21 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân đã và đang triển khai thực hiện với tổng diện tích sử dụng đất 106ha, tổng diện tích sàn hơn 2,3 triệu m2 với 29.364 căn hộ. Theo báo cáo, hiện có 7 dự án đã hoàn thành và hoàn thành 1 phần. Được biết, tổng diện tích đã hoàn thành là 444 nghìn m2 sàn, tương đương với 5.252 căn hộ.

Bên cạnh đó, có 26 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đã và đang triển khai thực hiện với tổng diện tích sử dụng đất 42,87 ha, tổng diện tích sàn khoảng 1,5 triệu m2, với 15.638 căn hộ. Được biết, hiện có 21 dự án đã hoàn thành và hoàn thành 1 phần với tổng diện tích đã hoàn thành hơn 1,1 triệu m2, tương đương với 12.140 căn hộ.

Đối với quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, giai đoạn 2016-2020, tổng số dự án trong khu vực được quy hoạch là đô thị loại III (thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, huyện Tiên Du) là 60 dự án, tổng diện tích đất quy hoạch là 502,3 ha, tổng diện tích đất ở theo đồ án quy hoạch chi tiết là 162,4ha.

Đối với các dự án có quy mô từ 10 ha trở lên, quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được xác định trong các đồ án quy hoạch chi tiết giai đoạn 2016-2021 đã để dành quỹ đất (20%) là 12 dự án với tổng diện tích để xây dựng nhà ở xã hội là khoảng 15,3ha. Đối với các dự án có quy mô dưới 10ha thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là 48 dự án.

“Các dự án này không thực hiện chuyển giao quỹ nhà ở tương đương hoặc nộp bằng tiền tương đương (do đây là các dự án thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở, chủ đầu tư chỉ được giao phần diện tích đất ở trúng đấu giá, không được giao phần diện tích đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội)”, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025 tổng số dự án quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại I hoặc từ 5ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III là 126 dự án tổng diện tích để xây dựng nhà ở xã hội là khoảng 37,57 ha.

Về nhu cầu vay vốn của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, các dự án có nhu cầu triển khai trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 40 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 30 nghìn căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 110 nghìn người).

Các dự án dự kiến triển khai, đủ điều kiện vay vốn giai đoạn 2021-2022 là 32 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 24,2 nghìn tỷ đồng, trong đó nhu cầu vay vốn là khoảng 5 nghìn tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong giai đoạn từ 2015 đến nay công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc và bất cập.

Do đó, UBND tỉnh Bắc Ninh để xuất, kiến nghị bổ nhiều cơ chế, chính sách nhằm gỡ khó cho việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Điều 49 của Luật Nhà ở được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp.