Bán và cho thuê ki ốt Rice City Long Biên

Bán và cho thuê ki ốt Rice City Long Biên – Him Lam Thủ đô

Sơ đồ mặt bằng ki ốt Rice City Thượng Thanh Long Biên