Tiếp tục hỗ trợ đầu tư dự án nhà ở xã hội phù hợp nhu cầu

Bộ Xây dựng cho biết, năm 2023 sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp, chú trọng khuyến khích phát triển sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu lớn của xã hội như: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp…

Tiếp tục hỗ trợ đầu tư dự án nhà ở xã hội phù hợp nhu cầu
Ảnh minh họa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận vừa thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải, tại khu tái định cư cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm…

NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Dự án có quy mô diện tích hơn 19.151,33m2, trong đó diện tích xây dựng nhà ở xã hội 6.128,53 m2 với 1.155 căn, diện tích xây dựng nhà ở thương mại 1.532 m2 với 197 căn; cao 15 tầng. Quy mô dân số của nhà ở xã hội khoảng 4.620 người và nhà ở thương mại 788 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.134 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành trong vòng 4,5 năm, trong đó, hoàn thành xây dựng công trình nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong 30 tháng, hoàn thành xây dựng công trình nhà ở thương mại trong 18 tháng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Dự án xây dựng nhằm mục tiêu tạo quỹ nhà ở xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng có thu nhập thấp được mua, thuê mua, thuê nhà tạo chỗ ở ổn định lâu dài; xây dựng đồng bộ, chỉnh trang cơ sở hạ tầng xung quanh, phù hợp với cảnh quan và theo định hướng phát triển của tỉnh. 

Đối với nhà đầu tư, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện đất do nhà nước quản lý nên nhà đầu tư không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về năng lực tài chính, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thu xếp từ 20% tổng mức đầu tư trở lên, tương đương trên 226,951 tỷ đồng.

Ngoài ra, số lượng dự án mà nhà đầu tư, hoặc thành viên tham gia liên danh, hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính phải có 1 dự án loại 1, hoặc 2 dự án loại 2; hoặc 3 dự án loại 3; không có dự án nào không đạt. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký trước 10h00 ngày 1/2/2023 lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN GIÁ HỢP LÝ

Liên quan đến dự án nhà ở xã hội, theo báo cáo tổng kết năm 2022 của Bộ Xây dựng, năm 2022, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 19 dự án, với khoảng 33.194 căn có tổng diện tích xây dựng 1,8 triệu m².

Trong đó, nhà ở xã hội gồm 16 dự án, quy mô 33.194 căn. Cụ thể: tỉnh Bình Dương có 5 dự án với 20.978 căn; tỉnh Kiên Giang 1 dự án với 765 căn; tỉnh Hà Nam 1 dự án với 564 căn; tỉnh Quảng Ninh 2 dự án với 1.903 căn; TP.HCM có 4 dự án với 2.444 căn; tỉnh Thanh Hóa 1 dự án với 3.000 căn; tỉnh Quảng Trị có 1 dự án với 180 căn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 1 dự án với 97 căn…

Bộ Xây dựng cho biết, năm 2023 sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp, chú trọng khuyến khích phát triển sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu lớn của xã hội như: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm việc cùng một số địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội… theo cơ quan này, việc phát triển nhà ở xã hội là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế – xã hội.