Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG [HN] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập kế hoạch hành động và ngân sách Marketing hàng tháng, quý,