Nhà phố thương mại đường Nguyên Phi Ỷ Lan Từ Sơn

Nhà phố thương mại đường Nguyên Phi Ỷ Lan Từ Sơn

  • Diện Tích:110m2 – 283m2
  • Mặt Tiền Đất: 5,5m – 9,0m
  • Mặt Tiền Nhà: 5,5m – 9,0m
  • Số Lượng Căn: 112 căn

Nhà phố thương mại đường Nguyên Phi Ỷ Lan