Chính sách bán hàng Từ Sơn Garden City tháng 3/2022

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

I.THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 09/03/2022 đến hết ngày 30/03/2022

Áp dụng cho 5 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công.

  1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG .

Đối với Liền kề LO19:

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐMB với CĐT 25% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐMB 25% GTHĐ
Đợt 3 Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB 25%GTHĐ
Đợt 4 Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB 20%GTHĐ
Đợt 5 Khi có thông báo làm GCN 5% GTHĐ
Tổng 100%

Đối với Shophouse Dãy LO29:

Đợt thanh toán Tiến độ thanh toán Nội dung thanh toán
Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000vnd
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng Bên Mua thanh toán ……. VN(gồm tiền đặt cọc)( tương đương 25% tiền đất)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng Bên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 3 Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Bên Mua thanh toán …………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 4 Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Bên Mua thanh toán ………….. VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 5 Chậm nhất ngày 30/6/2022 hoặc theo thông báo của bên A nếu hai bên thống nhất việc triển khai thi công xây dựng sớm hơn Bên Mua thanh toán ……….. VNĐ

( tương đương 30% tiền nhà)

Đợt 6 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5 Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 7 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6 Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 8 Khi có Thông báo bàn giao căn nhà Bên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 9 Khi có Thông báo nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu Căn Nhà Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

Đối với Shophouse Dãy LK6, LK3:

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 20% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐĐM 20% Giá trị tiền đất
Đợt 3 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 30% Giá trị tiền đất
Đợt 4 Ngay khi ký HĐMB nhà ở 30% Giá trị tiền đất
Tổng 100% Giá trị tiền đất

Đối với LK16:

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 50% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 90 ngày kẻ từ ngày ký HĐĐM 45% Giá trị tiền đất
Đợt 3 Khi có thông báo làm GCN 5% Giá trị tiền đất
Tổng 100% Giá trị tiền đất

 

Đối với các lô thuộc: LO1-01, LO1-50, LO2-01

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐCN với CĐT 50% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐCN 50% GTHĐ
Tổng 100%

Hoặc Khách hàng có thể đóng đủ 100% ngay khi ký HĐCN để thực hiện việc sang tên GCN sớm hơn đố

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

STT Sản phẩm Chính sách
1  LO29 Tặng 1 cây vàng trị giá 60,000,000vnd
Chiết khấu 2%/Giá giao dịch
2 LK6 Tặng 5 chỉ vàng trị giá 30,000,000vnd
Chiết khấu 5%/Giá giao dịch
LK3 Tặng 5 chỉ vàng trị giá 30,000,000vnd
Chiết khấu 1%/Giá giao dịch
3 LO19 Tặng 1 cây vàng trị giá 60,000,000vnd
Chiết khấu 1%/Giá giao dịch
4 LK16 Tặng 5 chỉ vàng trị giá 30,000,000vnd
Chiết khấu 1%/Giá giao dịch
5 LO1-01,LO1-50, LO2-01 Tặng 02 chỉ vàng trị giá 12.000.000vnd cho KH giao dịch thành công

Ghi chú: Thứ tự tính chiết khấu/giảm trừ: (1) Giảm trừ quà tặng vàng, (2) Chiết khấu.

                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN