Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có GRDP cao nhất nước

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022 phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng tỉnh Hà Tĩnh thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước…

Mục tiêu cụ thể về kinh tế: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021- 2030 đạt trên 9%/năm. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 7,9%; công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 60,3%; dịch vụ chiếm khoảng 26,6% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 5,14%. GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng. Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 4,0 tỷ USD.

Về xã hội: 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 90% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; số bác sĩ/vạn dân đạt 12 bác sỹ, số giường bệnh/vạn dân đạt 32 giường; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 0,6 – 1%/năm.

Quyết định nêu rõ, Hà Tĩnh sẽ phát triển 4 ngành trọng điểm: công nghiệp luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ logistics; du lịch. Với 3 trung tâm đô thị: trung tâm đô thị xung quanh TP.Hà Tĩnh, trong đó TP.Hà Tĩnh là hạt nhân và các đô thị vệ tinh kết nối TP.Hà Tĩnh: thị trấn Thạch Hà, thị trấn Cẩm Xuyên và thị trấn Lộc Hà; trung tâm đô thị phía Bắc là thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An, đô thị mới Nghi Xuân và vùng phụ cận; trung tâm đô thị phía Nam với hạt nhân là thị xã Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước. Đặc biệt, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển xanh, công nghiệp sinh thái, thông minh; dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hệ thống đô thị hiện đại, thông minh. Giáo dục, đào tạo, y tế, sức khỏe của người dân được đặt lên hàng đầu. Di sản văn hoá vật thể và phi vật thể được bảo tồn, phát huy…

Quyết định cũng chỉ ra 6 giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch gồm: Giải pháp về huy động và sử dụng vốn đầu tư; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về bảo vệ môi trường; Giải pháp về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển và Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn.

Dự án khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm