GDP Việt Nam tăng hơn 300 tỷ USD sau 20 năm, nhảy bao nhiêu bậc trên thế giới?

Năm 2001, quy mô GDP Việt nam đạt khoảng 41,3 tỷ USD, xếp thứ 60/200 trên thế giới.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2001, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 41,3 tỷ USD, xếp thứ 60/200 trên thế giới. Đến năm 2021, quy mô GDP Việt Nam đã tăng lên đạt khoảng 368 tỷ USD, xếp thứ 41 trên thế giới.

Như vậy, quy mô GDP Việt Nam đã tăng 326,7 tỷ USD và từ vị trí thứ 60 lên thứ 41, nhảy 19 bậc trong bảng xếp hạng quy mô GDP thế giới giai đoạn 2001-2021. Cùng với đó, quy mô GDP Việt Nam đã tăng gần 9 lần trong giai đoạn 2001-2021.

GDP Việt Nam tăng hơn 300 tỷ USD sau 20 năm, nhảy bao nhiêu bậc trên thế giới?

Quy mô GDP Việt Nam giai đoạn 2001-2021 và dự báo năm 2022 theo IMF. Nguồn: IMF.

Năm 2022, IMF đã đưa ra dự báo quy mô GDP cho các nước trên thế giới. Trong đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 được dự báo đạt khoảng 413,81 tỷ USD, xếp thứ 37 trên thế giới.

Với dự báo này của IMF, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 tăng 45,81 tỷ USD, nhảy 4 bậc so với năm 2021. Cùng với đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 tăng 372,51 tỷ USD, nhảy 23 bậc so với năm 2001 trên quy mô thế giới.

Xét riêng các nước trong khu vực Đông Nam Á, năm 2022, Indonesia là nước có dự báo quy mô GDP dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 1.290 tỷ USD, xếp thứ 17 thế giới. Tiếp theo là Thái Lan với 534,76 tỷ USD, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 26 thế giới.

 GDP Việt Nam tăng hơn 300 tỷ USD sau 20 năm, nhảy bao nhiêu bậc trên thế giới? - Ảnh 2.

Quy mô GDP năm 2022 các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á theo dự báo của IMF. Nguồn: IMF.

Cùng với đó, Malaysia được dự báo quy mô GDP đạt khoảng 434,06 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 35 trên thế giới. Singapore được dự báo quy mô GDP xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 36 trên thế giới, đạt khoảng 423,63 tỷ USD vào năm 2022.

Với Việt Nam, quy mô GDP năm 2022 được IMF dự báo xếp thứ 5 trong khu vực, xếp trên Philippines, Myanmar, Campuchia, Brunei, Lào và Đông Timor.

Philippines, Myanmar, Campuchia, Brunei, Lào và Đông Timor được dự báo quy mô GDP đạt lần lượt là 401,66 tỷ USD; 59,53 tỷ USD; 28,33 tỷ USD; 18,5 tỷ USD; 16,25 tỷ USD và 2,5 tỷ USD trong năm 2022.