Chính sách bán hàng Kim Đô Policity tháng 3/2022

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ Phân khu A – Khu 3 ”Giai đoạn 1”

 

  1. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 09/3/2022 đến hết ngày 30/03/2022

Áp dụng cho 5 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công.

  1. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.
STT

 

CHÍNH SÁCH                               CHI TIẾT
1 Đối với khách hàng mua 01 sản phẩm – Tặng ngay 01 cây vàng trị giá 55.000.000vnđ và 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd đối với khách hàng giao dịch sản phẩm thành công.

– Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch

2 Đối với khách hàng mua nhiều sản phẩm Ø  Mua 2 lô:

+ Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe máy SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 0.5% cho căn thứ 2.

+ Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch

Ø  Mua 3 ÷ 4 lô:

+ Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 1% cho mỗi căn .

+  Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch

Ø  Mua từ 5 lô trở lên:

+ Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 2% cho mỗi căn

+ Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch

 

Ghi chú: Thứ tự tính chiết khấu/giảm trừ: (1) Giảm trừ quà tặng vàng, xe SH mode, (2) Chiết khấu mua nhiều sp, (3) Chiết khấu 3%.

                                                           

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN