Dịch vụ tư vấn phân chia tài sản thừa kế do bố mẹ để lại

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành việc phân chia di sản thừa kế phát sinh khi người để lại di sản thừa kế chết. Tuy nhiên, trong trường hợp người chết không để lại di chúc thì việc phân chia tài sản gặp rất nhiều rắc rối phát sinh.

Chúng ta có thể hiểu đơn giản cha mẹ đang là người chủ sở hữu của tài sản là bất động sản (nhà ở và đất các loại), có sổ đỏ, sổ hồng, đã được Nhà nước công nhận hợp pháp hoặc tài sản của cha mẹ có có giá trị lớn.

Nhưng thực tế hiện nay đã và đang xảy ra các trường hợp: Nhà hoặc đất có nguồn gốc sử dụng và sở hữu hợp pháp do cha mẹ để lại, cha mẹ mất nhưng không lập di chúc. Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi cha mẹ mất thì quyền thừa kế tài sản của cha mẹ là của các người con (hàng thừa kế thứ nhất).

Từ đó phát sinh các trường hợp anh, chị, em trong gia đình ở chung với cha mẹ từ lâu, sau khi cha mẹ qua đời, lại không muốn chia tài sản là nhà hoặc đất cho các anh, chị, em còn lại (những người không ở chung với cha mẹ).

Dịch vụ tư vấn phân chia tài sản thừa kế do bố mẹ để lại
Văn phòng luật sư Đa Kao nhận tư vấn và thực hiện trọn gói phân chia tài sản thừa kế do bố mẹ để lại

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả các anh, chị, em được hưởng thừa kế là tài sản do cha mẹ để lại theo đúng quy định của pháp luật, Văn phòng luật sư Đa Kao nhận tư vấn và thực hiện dịch vụ trọn gói từ khâu: Thỏa thuận với các anh, chị, em trong gia đình, giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế (Tòa án sơ thẩm, Tòa án phúc thẩm) và thi hành án. Theo đó, từng người con của cha mẹ đã mất đều nhận được tài sản thừa kế do cha mẹ để lại là tiền hoặc nhà hoặc đất (được chia đều giữa các anh, chị, em).