KHU ĐÔ THỊ TỪ SƠN GARDEN CITY

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

I.THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 25/04/2022 đến hết ngày 15/05/2022

Áp dụng cho 8 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công.

  1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG .

Đối với Liền kề LO19 ô số 37, 38

Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM)100.000.000đ
Đợt 1Ngay khi ký HĐĐM với CĐT25% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2Ngày 18/05/202225% GTHĐ
Đợt 3Ngày 18/07/202225%GTHĐ
Đợt 4Ngày 18/09/202220%GTHĐ
Đợt 5Khi có thông báo làm GCN5% GTHĐ
 Tổng100%

Đối với Shophouse Dãy LO29 ô số 17, 20:

Đợt thanh toán Tiến độ thanh toánNội dung thanh toán
Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB)100.000.000vnd
Đợt 1Ngay khi ký Hợp ĐồngBên Mua thanh toán ……. VN(gồm tiền đặt cọc)( tương đương 25% tiền đất)
Đợt 2Ngày 18/05/2022

Bên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 3Ngày 18/07/2022

Bên Mua thanh toán …………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 4Ngày 18/09/2022

Bên Mua thanh toán ………….. VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 5Chậm nhất ngày 30/6/2022 hoặc theo thông báo của bên A nếu hai bên thống nhất việc triển khai thi công xây dựng sớm hơn

Bên Mua thanh toán ……….. VNĐ

( tương đương 30% tiền nhà)

Đợt 6Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5

Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 7Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6

Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 8Khi có Thông báo bàn giao căn nhà

Bên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 9Khi có Thông báo nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu Căn Nhà

Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

Đối với Shophouse Dãy LK6, LK3:

Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM)100.000.000đ
Đợt 1Ngay khi ký HĐĐM với CĐT20% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐĐM20% Giá trị tiền đất
Đợt 3Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐĐM30% Giá trị tiền đất
Đợt 4Ngay khi ký HĐMB nhà ở30% Giá trị tiền đất
 Tổng100% Giá trị tiền đất

Đối với LK16:

Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM)100.000.000đ
Đợt 1Ngay khi ký HĐĐM với CĐT50% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 90 ngày kẻ từ ngày ký HĐĐM45% Giá trị tiền đất
Đợt 3Khi có thông báo làm GCN5% Giá trị tiền đất
 Tổng100% Giá trị tiền đất

 

Đối với các lô thuộc: LO1-01, LO1-50, LO2-01

Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB)100.000.000đ
Đợt 1Ngay khi ký HĐCN với CĐT50% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐCN50% GTHĐ
 Tổng100%

Hoặc Khách hàng có thể đóng đủ 100% ngay khi ký HĐCN để thực hiện việc sang tên GCN sớm hơn.

Đối với các lô thuộc: BT7

Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM)100.000.000đ
Đợt 1Ngay khi ký HĐĐM với CĐT50% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐĐM45% Giá trị tiền đất
Đợt 3Khi có thông báo làm GCN5% Giá trị tiền đất
 Tổng100% Giá trị tiền đất

 

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

STTSản phẩmChính sách
1LK6Tặng 1 xe Ô Tô Accent trị gái 500.000.000vnd
2LK3Tặng 1 xe SH 150i trị giá 120.000.000vnd
3LK16Xe SH 125i trị giá 70.000.000vnd
4LO29Tặng 1 cây vàng trị giá 60,000,000vnd
Chiết khấu 5%/Giá giao dịch
5LO19Tặng 1 cây vàng trị giá 60,000,000vnd
Chiết khấu 5%/Giá giao dịch
6LO1-01,LO1-50, LO2-01Tặng 02 chỉ vàng trị giá 12.000.000vnd cho KH giao dịch thành công
7BT7Tặng 1 cây vàng trị giá 60,000,000vnd

Ghi chú: Thứ tự tính chiết khấu/giảm trừ: (1) Giảm trừ quà tặng vàng, (2) Chiết khấu.

                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN