Chính sách bán hàng KĐT Từ Sơn Garden City tháng 10/2022

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – TỪ SƠN GARDEN CITY

ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

I. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022

Áp dụng cho 10 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công.

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG .

Đối với Liền kề LO19 ô số 37

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 95% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Khi có thông báo làm GCN 5% GTHĐ
  Tổng 100%

Đối với Shophouse Dãy LO29 ô số 20: Giá trị xây dựng nhà là 2.830.000.000vnd

Đợt thanh toán  Tiến độ thanh toán Nội dung thanh toán
Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000vnd
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng  Bên Mua thanh toán 4.252.500.000VNĐ(gồm tiền đặt cọc)( tương đương 100% tiền đất) +HL
Đợt 2 Khi khởi công xây dựng Bên Mua thanh toán 849.000.000VNĐ (tương đương 30% tiền nhà
Đợt 3 Đổ xong tầng 1+ xây thô hết tầng 1

Bên Mua thanh toán 424.500.000VNĐ

( tương đương 15% tiền nhà)

Đợt 4 Đổ xong tầng 3+ xây thô hết tầng 3

Bên Mua thanh toán 283.000.000VNĐ

( tương đương 10% tiền nhà)

Đợt 5 Đổ xong tầng 5+ xây thô hết tầng 5

Bên Mua thanh toán 283.000.000VNĐ

( tương đương 10% tiền nhà)

Đợt 5 Thi công phần nền, chống thấm, biện pháp

Bên Mua thanh toán 141.500.000VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

Đợt 5 Hoàn thiện xong

Bên Mua thanh toán 707.500.000VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 5 Thông báo làm sổ

Bên Mua thanh toán 141.500.000VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

  Nộp tiền quản lý căn nhà 90.000.000 đồng

Đối với Shophouse Dãy LO29 ô số 17: Giá trị xây dựng nhà: 2.530.000.000 đồng

Đợt thanh toán  Tiến độ thanh toán Nội dung thanh toán
Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000vnd
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng  Bên Mua thanh toán 4.252.500.000VNĐ(gồm tiền đặt cọc)( tương đương 100% tiền đất) + HL
Đợt 2 Khi khởi công xây dựng Bên Mua thanh toán 759.000.000VNĐ (tương đương 30% tiền nhà
Đợt 3 Đổ xong tầng 1+ xây thô hết tầng 1

Bên Mua thanh toán 379.500.000VNĐ

( tương đương 15% tiền nhà)

Đợt 4 Đổ xong tầng 3+ xây thô hết tầng 3

Bên Mua thanh toán 253.000.000VNĐ

( tương đương 10% tiền nhà)

Đợt 5 Đổ xong tầng 5+ xây thô hết tầng 5

Bên Mua thanh toán 253.000.000VNĐ

( tương đương 10% tiền nhà)

Đợt 5 Thi công phần nền, chống thấm, biện pháp

Bên Mua thanh toán 126.500.000VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

Đợt 5 Hoàn thiện xong

Bên Mua thanh toán 632.500.000VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 5 Thông báo làm sổ

Bên Mua thanh toán 126.500.000VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

  Nộp tiền quản lý căn nhà 90.000.000 đồng

 

Đối với Shophouse Dãy LK6, LK3:

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký TTĐC) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký TTĐC với CĐT 20% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký TTĐC 20% Giá trị tiền đất 
Đợt 3 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký TTĐC 10% Giá trị tiền đất 
Đợt 4 Ngay khi ký HĐMB nhà ở 50% Giá trị tiền đất 
  Tổng 100% Giá trị tiền đất

Đối với LK16:

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 50% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 120 ngày kẻ từ ngày ký HĐĐM 45% Giá trị tiền đất 
Đợt 3 Khi có thông báo làm GCN 5% Giá trị tiền đất 
  Tổng 100% Giá trị tiền đất

Đối với các lô thuộc Biệt thự BT7

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 30% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 20% Giá trị tiền đất 
Đợt 3 Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 25% Giá trị tiền đất 
Đợt 4 Trong vòng 150 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 20% Giá trị tiền đất
Đợt 5 Khi có thông báo làm GCN 5% Giá trị tiền đất 
  Tổng 100% Giá trị tiền đất

 

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

STT Sản phẩm Chính sách 
1 LK6 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, Chiết khấu 6,5%, CK thêm 1% nếu Thanh toán sớm 50%
2 LK3 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, CK 1% nếu Thanh toán sớm 50%
3 LK16 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, Chiết khấu 2%
4 LO29 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, Chiết khấu 6%
5 LO19 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, Chiết khấu 6%
6 BT7 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max

Ghi chú: Thứ tự tính chiết khấu/giảm trừ: (1) Giảm trừ quà tặng vàng, (2) Chiết khấu, (3) Chiết khấu thanh toán sớm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

Hotline: 0976567755