Tỉnh Bắc Giang Sẽ quy hoạch 29 khu công nghiệp, 65 cụm công nghiệp