Quyết định danh mục thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh ngày 14/4/2022

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

(Kèm theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Dự án xem nhiều: Khu đô thị Từ Sơn Garden City

 STT  Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án  Diện tích đất (ha)

Tổng vốn đầu tư dự kiến (Triệu

USD)

 Cơ quan đề xuất/ Đầu mối liên hệ  Mục tiêu, quy mô dự án
1 2 3 4 5 6 7
  I. NÔNG NGHIỆP          

 

1

 

Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Tiên Du

 

Huyện Tiên Du

 

20,00

 

2,00

UBND

huyện Tiên Du

Trồng và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bằng công nghệ sinh học, nhà màng, nhà lưới và ứng dụng tự động hóa làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả

 

 

2

 

 

Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

 

thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du

 

 

2,80

 

 

1,72

 

UBND

huyện Tiên Du

Đâu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao; Quy mô: Nhà xưởng chăn nuôi, nhà quản lý điều hành, nhà nghỉ trưa công nhân, đường giao thông nội bộ, khu xử lý chất thải, ao nuôi trồng thủy sản

và các hạng mục phụ trợ: cây xanh, cổng tường bao quanh, hệ thống cấp thoát nước,….

 

 

3

 

 

Nhà máy giết mổ tập trung và chế biến thực phẩm

 

 

Xã Xuân Lai, huyện Gia Bình

 

 

5,00

 

 

15,22

 

UBND

huyện Gia Bình

Đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ tập trung và chế biến thực phẩm; nhà máy chế biến, đóng gói, sơ chế; nhà điều hành, nhà kho, nhà bếp, nhà nghỉ cho cán bộ công nhân viên, nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ khác: Cây xanh, tường rào, hệ

thống điện, hệ thống cấp thoát nước, …

 

4

 

Xây dựng Khu trung tâm giới thiệu sản phẩm nông sản

 

xã An Bình, huyện Thuận Thành

 

1,95

 

1,63

UBND

huyện Thuận Thành

Xây dựng Khu trung tâm giới thiệu sản phẩm nông sản với Quy mô xây dựng: Nhà điều hành, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm; Nhà kho; Nhà bảo vệ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

 

 

 

 

5

 

Xây dựng khu du lịch cộng đồng gắn với du lịch tâm linh Chùa Bút Tháp trong chuỗi các điểm di tích Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp- Lăng Kinh Dương Vương      Ngày ký: 14-04-2022 07:41:12 +07:00

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC

 

 

Thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành

NINH

 

 

 

7,5

 

 

 

1,5

 

 

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tạo chuỗi dịch vụ du lịch tâm linh gắn với giới thiệu trưng bày, bán sản phẩm OCOP của tỉnh cho du khách tham quan di tích Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp- Lăng Kinh Dương Vương; Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, OCOP, nông sản an toàn, khu dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch tâm linh

 

 

6

 

Xây dựng chuỗi dịch vụ du lịch thực nghiệm gắn với điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại làng nghề Gốm Phù Lãng

 

Cụm công nghiệp quy hoạch làng nghề sản xuất gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ

 

 

5

 

 

1,5

 

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tạo chuỗi dịch vụ du lịch thực nghiệm tại làng nghề Gốm Phù Lãng gắn với điểm bán giới thiệu sản phẩm OCOP để gìn giữ, phát triển, giới thiệu làng nghề Gốm Phù Lãng đến với du khách để du khác có thể trải nghiệm thực tế làm ra các sản phẩm Gốm truyền thống; tạo việc làm, thu nhập cho người dân

 

 

7

 

Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Quế Võ

 

 

Huyện Quế Võ

 

 

10,00

 

 

3,50

 

UBND

huyện Quế Võ

Trồng và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bằng công nghệ sinh học, nhà màng, nhà lưới và ứng dụng tự động hóa làm tăng năng suất, chất

lượng, hiệu quả phục vụ nhu cầu trong nước và định hướng xuất khẩu

 

8

Đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

6,20

 

1,00

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

trồng rau sạch để đáp ứng nhu cầu cho nhân dân

 

9

Xây dựng xưởng chế biến, bảo quản nông sản sạch xuất khẩu và khu trồng trọt ứng dụng

công nghệ cao

Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài

 

1,27

 

1,00

UBND

huyện

Lương Tài

Đầu tư khu xưởng chế biến, bảo quản nông sản sạch xuất khẩu và khu trồng trọt ứng dụng công nghệ cao

 

10

Xây dựng xưởng sơ chế, chế biến các sản phẩm nông nghiệp Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài

 

1,28

 

1,26

UBND

huyện

Lương Tài

Đầu tư xưởng sơ chế, chế biến các sản phẩm nông nghiệp

 

 

11

Sản xuất và chế biến các sản phẩm nông sản Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài

 

4,55

 

1,59

UBND

huyện

Lương Tài

Đầu tư khu sản xuất và chế biến các sản phẩm nông sản.

 

12

Khu sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn hữu cơ xã Bình Định, huyện Lương Tài

 

9,80

 

2,39

UBND

huyện

Lương Tài

Đầu tư xây dựng khu sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn hữu cơ

 

13

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC

Ngày ký: 14-04-2022 07:41:20 +07:00

Khu chăn nuôi lợn nái kết hợp nuôi trồng thủy sản

NINH

 

Xã An Thịnh, huyện Lương Tài

 

3,00

 

1,83

UBND

huyện

Lương Tài

Xây dựng Khu chăn nuôi lợn nái kết hợp nuôi trồng thủy sản

 

14

Sản xuất và chế biến lúa gạo hướng hữu cơ xã An Thịnh, huyện Lương Tài

 

9,80

 

52,17

UBND

huyện

Lương Tài

 

Sản xuất và chế biến lúa gạo hướng hữu cơ

 

15

Sản xuất, kinh doanh, chế biến tỏi và các sản phẩm nông nghiệp khác

thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện

Lương Tài

 

5,00

 

1,00

UBND

huyện

Lương Tài

trồng, chế biến tỏi An Thịnh và các sản phẩm nông nghiệp

 

16

Sản xuất, kinh doanh, chế biến tỏi và các sản phẩm nông nghiệp khác

thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện

Lương Tài

 

7,40

 

1,20

UBND

huyện

Lương Tài

trồng, chế biến tỏi An Thịnh và các sản phẩm nông nghiệp

 

17

Sản xuất, kinh doanh, chế biến tỏi và các sản phẩm nông nghiệp khác

thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện

Lương Tài

 

9,50

 

1,30

UBND

huyện

Lương Tài

trồng, chế biến tỏi An Thịnh và các sản phẩm nông nghiệp
  II.THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ          

 

18

 

Khu thương mại dịch vụ số 1

Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành

 

5,64

 

14,00

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ từ 9 – 30 tầng

 

19

 

Khu thương mại dịch vụ số 2

Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành

 

2,07

 

4,00

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ từ 9 – 30 tầng
20 Trung tâm mua sắm quốc tế Huyện Yên Phong 10,00 13,00 Sở Công thương Xây dựng khu thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, người nước ngoài cư

 

            trú trên địa bàn và khách du lịch quốc tế, …

 

21

Khu thương mại dịch vụ tại thị trấn Gia Bình Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình

 

0,35

 

1,00

UBND

huyện Gia Bình

Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và các công trình phụ trợ khác: Cây xanh, tường rào, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước…

 

22

Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới   hỏi   và   trưngKý bởib: ỦàY ByAN NHÂgN iDÂớN iTỈNH

Ngày ký: 14-04-2022 07:42:03 +07:00

thiệu các sản phẩm Làng nghề

BẮCXNINãH    Đại Bái, huyện Gia Bình

 

0,35

 

2,10

UBND

huyện Gia Bình

Xây dựng khách sạn, khu nhà hàng và tổ chức sự kiện, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm và các công trình phụ trợ khác,

 

23

Chợ truyền thống tại xã Bình Dương xã Bình Dương, huyện Gia Bình

 

4,60

 

10,00

UBND

huyện Gia Bình

Xây dựng các ki ốt, nhà cầu, nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ

 

24

Tổ hợp thương mại dịch vụ tại xã Nhân Thắng xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

 

0,40

 

2,00

UBND

huyện Gia Bình

Đầu tư xây dựng Khu nhà hàng, khách sạn; nhà điều hành; Sân, bãi đỗ xe,

 

 

25

 

Khu liên hợp – dịch vụ nông sản – chợ đầu mối Thuận Thành

 

 

huyện Thuận Thành

 

 

260,00

 

 

200,00

 

 

Sở Công thương

Dự kiến dự án được chia thành các khu chức năng có cơ cấu như sau: + Khu thương mại, giải trí; Khu chợ đầu mối; Khu dịch vụ Logistics;   Khu đầu mối kỹ thuật;….nhằm tạo lập hệ thống kỹ thuật đồng bộ đáp ứng cung cấp dịch vụ cho các

hoạt động dịch vụ thương mại…

 

26

Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp, văn phòng cho thuê tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

 

2,22

 

15,00

UBND

huyện Quế Võ

Hình thành một khu thương mại dịch vụ tổng hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của nhân dân địa phương.

 

27

Tòa nhà thương mại dịch vụ, khách sạn và văn phòng cho thuê tại phường Hòa Long phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

0,48

 

6,44

UBND

thành phố Bắc Ninh

Khu thương mại, dịch vụ, khách sạn và văn phòng cho thuê

 

 

28

Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cơ giới và máy nông nghiệp

 

Xã Cách Bi, huyện Quế Võ

 

 

0,65

 

 

1,09

 

UBND

huyện Quế Võ

Hình thành khu trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cơ giới và máy nông nghiệp phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương

 

 

29

Kinh doanh tổ hợp dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng tại xã Đông Cứu, huyện Gia Bình

 

Xã Đông Cứu, huyện Gia Bình

 

2,70

 

3,20

UBND

huyện Gia Bình

Khu nhà hàng, trung tâm hội nghị, tiệc cưới, chiếu phim, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ về thể dục thể thao, âm nhạc, võ thuật; Sân, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác,

 

30

Khách sạn, nhà hàng ăn uống, văn phòng giao dịch và dịch vụ

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC

Ngày ký: 14-04-2022 07:42:12 +07:00

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình

NINH

 

1,20

 

2,50

UBND

huyện Gia Bình

Khu nhà hàng, khách sạn; khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ

 

31

Khu công viên Đầm Sen kết hợp vui chơi giải trí trên Sông Thứa và khu nghỉ dưỡng Xã Tân Lãng, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

 

10,00

 

8,70

UBND

huyện

Lương Tài

Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân

 

32

Khu thương mại dịch vụ thôn Nội Viên Thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

 

0,48

 

1,19

UBND

huyện Tiên Du

Hình thành một khu thương mại dịch vụ mới đa chức năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của nhân dân địa phương.

 

33

Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp xã Hiên Vân, huyện Tiên Du

 

0,45

 

1,10

UBND

huyện Tiên Du

đầu tư cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp nhằm đáp ứng một phần phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực

 

34

 

Chợ kết hợp dịch vụ thương mại

 

xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du

 

1,92

 

7,00

UBND

huyện Tiên Du

đầu tư xây dựng chợ kết hợp trung tâm thương mại với hàng hóa phong phú, chất lượng sản phẩm tốt nhằm tăng sức mua, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, phát triển kinh tế địa phương

 

35

 

Khu dịch vụ thương mại và cửa hàng xăng  dầu

 

xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

 

0,40

 

0,79

UBND

huyện Tiên Du

đầu tư cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp góp phần hình thành một chuối thương mại dịch vụ của huyện, giúp nhân dân trao đổi hàng hóa, giao

lưu văn hóa

 

36

 

Khu thương mại dịch vụ tổng hợp thủ công mỹ nghệ

 

xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

 

0,90

 

3,30

UBND

huyện Tiên Du

Đầu tư khu thương mại dịch vụ thủ công mỹ nghệ phục vụ nhu cầu của nhân dân, kinh doanh các sản

phẩm tiêu dung, chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa, rơm, rạ và các vật liệu tết bện

 

37

Cửa hàng xăng dầu tại thôn Xuân Lê, xã Xuân Lâm thôn Xuân Lê, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành

 

0,48

 

0,5

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Lâm

 

 

38

Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí xã Gia Đông, huyện Thuận Thành

 

2

 

7

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí

 

39

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và nhà hàng ăn uống tại xã Nguyệt Đức xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành

 

0,48

 

1,44

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu và nhà hàng ăn uống

 

40

 

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NIN Ngày ký: 14-04-2022 07:42:17 +07:00

Cửa hàng Xăng dầu và dịch vụ

thương mại tại xã Ngũ Thái

 

H

xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành

 

0,5

 

1,6

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng của hàng Xăng dầu và dịch vụ thương mại tại

 

41

Khu thương mại dịch vụ tại thị trấn Hồ thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

 

2

 

11

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tại thị trấn Hồ

 

42

 

Chợ thành phố Bắc Ninh kết hợp bãi đỗ xe tĩnh

Phường Võ Cường và Khắc Niệm,

thành phố Bắc Ninh

 

9,5

 

15

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

Chợ và bãi đỗ xe thành phố

 

43

Khu Thương mại dịch vụ tại phường Vạn An và phường Hòa Long Phường Vạn An và phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

0,5

 

12,58

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

Khu Thương mại dịch vụ và công trình phụ trợ.

 

44

Khu Thương mại dịch vụ và khách sạn tại phường Hạp Lĩnh Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh

 

0,35

 

3,33

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

Khu Thương mại dịch vụ và khách sạn.

 

45

Khu Thương mại dịch vụ tại phường Hòa Long Phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

2,5

 

23,54

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

Khu Thương mại dịch vụ

 

46

 

Khu Trung tâm Dịch Vụ Y tế

Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

 

1,6

 

14,17

UBND

thành phố Bắc Ninh

Kinh doanh dịch vụ và lưu trú cho người nhà bệnh nhân

 

 

47

Bến xe, bãi đỗ xe tĩnh kết hợp cây xanh thành phố và kinh doanh thương mại dịch vụ tại phường Võ Cường Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

 

4,85

 

13,20

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

Khu Thương mại dịch vụ và công trình phụ trợ.

 

48

 

Rạp Chiếu phim

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Ngày ký: 14-04-2022 07:42:28 +07:00

phường Đại Phúc, thành phố Bắc

BẮC NINH                              Ninh

 

1

 

16,56

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

Rạp Chiếu phim và các công trình phụ trợ

 

49

Khu thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê (khách sạn) tại phường Hòa Long phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

4

 

20,75

UBND

thành phố Bắc Ninh

Khu thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê (khách sạn)

 

50

Khu tổ hợp căn hộ tiêu chuẩn quốc tế (khách sạn); phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

2,7

 

31,75

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

Căn hộ tiêu chuẩn quốc tế (khách sạn)

 

51

Khu thương mại dịch vụ tại phường Hòa Long phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

4

 

23,47

UBND

thành phố Bắc Ninh

 

Khu thương mại dịch vụ tại xã Hòa Long

 

52

 

Trung tâm thương mại quốc tế

Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

 

9,8

 

100,00

UBND

thành phố Bắc Ninh

Đầu tư trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn quốc tế

 

53

Khu tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và giới thiệu sản phẩm phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

2

 

8,49

UBND

thành phố Bắc Ninh

khu tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và giới thiệu sản phẩm

 

54

Khu thương mại dịch vụ tổng hợp thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, huyện Tiên Du

 

7

 

10,00

UBND

huyện Tiên Du

 

Đầu tư khu thương mại dịch vụ tổng hợp

 

55

 

Khu dịch vụ thương mại tại thôn Ngăm Lương, xã Đại Bái

Thôn Ngăm

Lương, xã Đại Bái, huyện Gia Bình

 

0,60

 

1,20

UBND

huyện Gia Bình

ĐTXD Khách sạn, khu nhà hàng và tổ chức sự kiện; nhà điều hành, nhà nghỉ cho cán bộ công nhân viên và các công trình phụ trợ khác..

 

 

56

ĐTXD Khu thương mại dịch vụ tại thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình Thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình

 

2,75

 

5,50

UBND

huyện Gia Bình

Xây dựng Khách sạn, khu nhà hàng và tổ chức sự kiện; nhà điều hành, nhà nghỉ cho cán bộ công nhân viên và các công trình phụ trợ khác.

 

57

Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC

Thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gia Bình

NINH

 

1,48

 

2,96

UBND

huyện Gia Bình

Khách sạn, khu nhà hàng và đăng kiểm, cây xăng; nhà điều hành, nhà nghỉ cho cán bộ công nhân viên và các công trình phụ trợ khác

 

58

Ngày ký: 14-04-2022 07:42:33 +07:00

Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại và Chợ Tẩy tại xã Thái Bảo, huyện Gia Bình

Thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình

 

1,90

 

UBND

huyện Gia Bình

Đầu tư xây dựng các ki ốt, nhà cầu, nhà điều hành, nhà nghỉ cho cán bộ công nhân viên và các công trình phụ trợ khác

 

 

59

 

Khu thương mại dịch vụ tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

 

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

 

 

0,16

 

 

2,00

 

UBND

huyện

Lương Tài

Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ đồng bộ về cơ sở hạ tầng, hình thức kiến trúc hiện đại tạo điểm nhấn cho toàn tuyến phố, đa dạng về dịch vụ thương mại đáp ứng như cầu của người dân trong khu vực.

 

 

60

 

Khu thương mại dịch vụ tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (khu trạm y tế xã cũ)

 

Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài

 

 

0,20

 

 

2,00

 

UBND

huyện

Lương Tài

Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ đồng bộ về cơ sở hạ tầng, hình thức kiến trúc hiện đại tạo điểm nhấn cho toàn tuyến phố, đa dạng về dịch vụ

thương mại đáp ứng như cầu của người dân trong khu vực.

 

61

 

Chợ đầu mối huyện Lương Tài

Xã An Thịnh, huyện Lương Tài

 

5,00

 

5,00

UBND

huyện

Lương Tài

 

Các sản phẩm chính dự kiến: Nông, thủy sản

 

62

Khu thương mại dịch vụ tại xã Bằng An xã Bằng An, huyện Quế Võ

 

0,88

 

1,89

UBND

huyện Quế Võ

đầu tư xây dựng khu thương mại, cửa hàng tiện lợi…

 

63

Trung tâm thương mại, dich vụ tổng hợp và cửa hàng xăng dầu xã Quế Tân, huyện Quế Võ

 

1,42

 

3,00

UBND

huyện Quế Võ

đầu tư xây dựng khu thương mại, cửa hàng xăng dầu

 

 

64

Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Phương Liễu xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

 

3,26

 

6,00

UBND

huyện Quế Võ

 

đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp

 

65

Khu thương mại dịch vụ tại xã Cách Bi xã Cách Bi, huyện Quế Võ

 

1,03

 

2,20

UBND

huyện Quế Võ

 

đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ

 

66

Khu  thương  mại,  dKịýcbởhi: ỦY vBANụNHÂvN DậÂNnTỈNH

Ngày ký: 14-04-2022 07:42:43 +07:00

tải và nhà hàng ăn uống tại xã Cách Bi

 

BẮC NINH

xã Cách Bi, huyện

Quế Võ

 

0,91

 

1,95

UBND

huyện Quế Võ

đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ vận tải và nhà hàng ăn uống
  III. NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ        

 

 

67

 

Khu đô thị tại phân khu A1, thuộc Khu đô thị Tây Bắc thành phố Bắc Ninh

 

Phường Hoà Long, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

 

 

100

 

 

360,83

 

Sở Xây dựng

Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ

tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu được phê duyệt.

 

68

Khu đô thị có diện tích khoảng 360ha Phường Hoà Long, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

 

360

 

1298,98

Sở Xây dựng Là khu đô thị đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị loại I

 

 

69

 

Khu đô thị có diện tích khoảng 48ha

 

Phường Hoà Long, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

 

 

48

 

 

173,68

 

Sở Xây dựng

Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ

tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu được phê duyệt.

 

 

70

 

Khu đô thị có diện tích khoảng 25.9ha

 

Phường Hoà Long, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

 

 

25,9

 

 

93,71

 

Sở Xây dựng

Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ

tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu được phê duyệt.

 

 

 

71

 

Khu đô thị tại phường Thị Cầu và phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh

 

Phường Thị Cầu và Phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh

 

 

96

 

 

346,40

 

Sở Xây dựng

Cụ thể hóa nội dung Quy phân khu Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 21/6/2017; Xây dựng khu đô thị hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật

 

 

72

 

 

 

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈN Ngày ký: 14-04-2022 07:42:51 +07:

 

Khu đô thị tại huyện Quế Võ

H BẮCC NáINcH     xã: Đại Xuân,

00

Nhân Hoà và

Phương Liễu, huyện Quế Võ

 

 

276

 

 

995,89

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

 

 

73

 

 

 

 

Khu đô thị tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ

 

 

Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh và các xã Phương Liễu, Đại Xuân, huyện Quế

 

 

 

 

250

 

 

 

 

902,07

 

 

 

 

Sở Xây dựng

Thúc đẩy phát triển đô thị, nhà ở, phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng của KĐT, đơn vị ở, các khu nhà ở; Xây dựng khu đô thị hiện đại, có điểm nhấn, có sức hút cư dân, các nhà đầu tư và có bản sắc riêng, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, kết nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển bền vững, Khai thác hiệu quả SDĐ, cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ đấp ứng nhu

cầu về nhà ở cho người dân.

 

 

74

 

Dự án khu đô thị Ngòi Con Tên

Xã Lạc Vệ và xã Tân Chi, huyện Tiên Du; xã Hán Quảng và xã Yên Giả, huyện Quế Võ

 

 

135,73

 

 

489,75

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

75

 

Dự án Khu đô thị cao cấp Nam Sơn

Xã Chi Lăng, xã Hán Quảng và xã Yên Giả, huyện Quế Võ

 

 

238,15

 

 

859,31

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

76

 

Dự án Khu đô thị thông minh Nam Sơn

Xã Yên Giả và xã Chi Lăng, huyện Quế Võ

 

298,07

 

1075,52

 

Sở Xây dựng

 

 

77

 

Dự án chỉnh trang kKhý bởui: ỦYdBAâNnNHÂcN DưÂN TỈNH

Ngày ký: 14-04-2022 07:42:58 +07:00

Xã Hán Quảng và

BẮCxNINãH   Chi Lăng, huyện Quế Võ

 

369,33

 

1332,65

 

Sở Xây dựng

 

 

 

78

 

 

Khu đô thị dịch vụ Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh

 

Phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh và xã Yên Giả, huyện Quế Võ

 

 

108

 

 

389,69

 

 

Sở Xây dựng

 

 

 

79

Khu đô thị, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc thành phố Bắc Ninh

Phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc thành phố

Bắc Ninh

 

 

300

 

 

1082,48

 

Sở Xây dựng

 

 

 

80

 

Khu đô thị và dịch vụ tại phường Phong Khê, Khúc Xuyên và Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

Phường Phong Khê, Khúc Xuyên và Phường Võ Cường- TP. Bắc Ninh

 

 

55

 

 

198,46

 

Sở Xây dựng

 

 

81

Khu du lịch văn hóa quan họ Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh Phường Vũ Ninh, Thị Cầu thành phố Bắc Ninh

 

34

 

123,02

Sở Xây dựng  

 

82

Khu nhà ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

 

29,5

 

106,74

Sở Xây dựng Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ

 

            tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu được phê duyệt.

 

 

83

 

 

Khu đô thị phường Phong Khê

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN Ngày ký: 14-04-2022 07:43:08

 

Phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

TỈNH BẮC NINH

+07:00

 

 

15,5

 

 

34,42

 

Sở Xây dựng

Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu được phê duyệt.

 

 

84

 

Khu đô thị hồ Vạn An, thành phố Bắc Ninh

Phường Vạn An và phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

 

25,5

 

 

92,27

 

Sở Xây dựng

Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu được phê duyệt.

 

 

85

 

Khu nhà ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

 

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

 

 

9,26

 

 

20,56

 

Sở Xây dựng

Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân

khu được phê duyệt.

 

 

86

 

Khu đô thị và dịch vụ Tây Phù Khê, xã Phù Khê

 

Xã Phù Khê, thành phố Từ Sơn

 

 

99,29

 

 

358,27

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

87

 

Khu đô thị Bắc Châu Khê, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn

 

Phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn

 

 

96

 

 

346,40

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

kinh tế – xã hội của địa phương.

 

88

 

Khu đô thị và dịch vụ Nam Châu Khê, phường Châu Khê

 

Phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn

 

92

 

331,96

 

Sở Xây dựng

Thúc đẩy phát triển đô thị, Nhà ở, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Làm cơ sở thực hiện đầu tư Xây dựng các công trình hạ tầng của khu đô thị, các khu Nhà ở. Xây dựng khu đô thị hiện đại,

 

            đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, kết nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển bền vững.

 

 

89

 

Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn, thành phố Từ Sơn                             Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày ký: 14-04-2022 07:43:14

 

 

Thành phố Từ Sơn

TỈNH BẮC NINH

+07:00

 

 

85

 

 

306,70

 

Sở Xây dựng

Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân

khu được phê duyệt.

 

 

90

 

Khu dịch vụ khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng vườn sinh thái trên địa bàn thành phố Từ Sơn và huyện Yên Phong

 

 

Phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn

 

 

81

 

 

292,27

 

 

Sở Xây dựng

Các công trình cao tầng và các công trình công cộng có kiến trúc hiện đại, bố cục hình khối, màu sắc hài hoà, đẹp mắt tạo diểm nhấn cho diện mạo khu đô thị; tạo khoảng không gian cây xanh cảnh quan để mở rộng tầm nhìn cho khu vực nút giao thông lập thể; gắn kết các khu chức năng hợp lý trong cơ cấu thống nhất của quy hoạch chung

 

 

91

 

Khu đô thị phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn

 

Phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn

 

 

60

 

 

216,50

 

Sở Xây dựng

Là Khu đô thị mới đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I, quy hoạch đáp ứng các công trình hạ

tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu được phê duyệt.

 

 

92

 

Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

 

Phường Đình Bảng, thành phốTừ Sơn

 

 

48

 

 

173,68

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

93

 

Khu nhà ở tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

 

Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

 

 

20,9

 

 

75,62

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

 

94

 

Khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 

 

40

 

 

144,73

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

95

 

Khu nhà ở tại phường Hương

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈN

Mạc, thành phố Từ SơNgàny ký: 14-04-2022 07:43:21 +07:

Khu phố Kim Thiều, phường

H BẮC NINH

00 Hương Mạc, thành

phố Từ Sơn

 

 

24

 

 

86,84

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

96

 

Khu đô thị, dịch vụ Bắc Phù Khê, thành phố Từ Sơn

 

Phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn

 

 

21

 

 

75,98

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

97

 

Khu nhà ở phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn (chuyển đổi từ CCN Dốc Sặt sang đô thị)

 

Phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn

 

 

13,94

 

 

30,95

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được

phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

98

Phân khu Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn (Khu A + Khu C)

 

thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du

 

 

445

 

 

1605,69

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

99

Phân khu Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn

huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn (Khu E + Khu F)

 

thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du

 

 

470

 

 

1695,89

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được

phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

 

100

Phân khu Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn (Khu B + Khu D)

 

thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du

 

 

485

 

 

1750,02

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

101

Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ngày ký: 14-04-2022 07:43:31 +07:0

Liên Bão và thị trấn Lim,

huyện Tiên Du

 

Thị trấn Lim,

BẮC NINH

0

huyện Tiên Du

 

 

93,5

 

 

337,37

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

102

 

Khu đô thị và dịch vụ Quế Võ 3

 

Xã Việt Hùng huyện Quế Võ

 

 

65,2

 

 

235,26

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

103

 

Khu đô thị tại xã Bằng An và xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

 

Xã Bằng An và xã Việt Hùng huyện Quế Võ

 

 

49,59

 

 

179,43

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được

phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

104

 

 

Khu đô thị Quế Võ

 

Xã Phượng Mao và xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

 

 

46,19

 

 

167,13

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

105

 

Khu nhà ở thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện Quế Võ

 

thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện Quế Võ

 

 

7,708

 

 

17,12

 

UBND

huyện Quế Võ

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được

phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

 

106

 

Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ (khu B)

Các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong

 

 

220

 

 

793,82

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

107

 

Khu đô thị và dịch vụKýpbởih: ỦYíBaAN TNHÂâN yDÂN

Ngày ký: 14-04-2022 07:43:37

thị trấn Chờ (khu A)

Các xã Văn Môn,

TỈNH BẮCĐNINôH  ng Thọ, Yên

+07:00

Phụ, huyện Yên Phong

 

 

200

 

 

721,66

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

108

Khu đô thị, công trình công cộng và dịch vụ tại xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ

 

 

60

 

 

216,50

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

109

 

 

Khu nhà ở tại xã An Bình

 

Xã An Bình, huyện Thuận Thành

 

 

58

 

 

209,28

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được

phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

110

Khu nhà ở tại thôn Nghi Khúc, xã An Bình, huyện Thuận Thành xã An Bình, huyện Thuận Thành

 

7,18

 

30,61

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ theo quy hoạch chi tiết số 1373/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Thuận Thành

 

 

111

 

Khu nhà ở và dịch vụ xã Nhân Thắng

 

Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

 

 

25,2

 

 

91,18

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

kinh tế – xã hội của địa phương.

 

112

 

Khu đô thị phía tây thị trấn Thứa

 

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

 

7,59

 

16,85

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

 

            kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

113

 

Dự án Ngòi con tên và khu đô thị

Phường Hạp Lĩnh và phường Nam

Sơn, thành phố Bắc Ninh

 

 

212,87

 

 

768,10

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

114

 

 

 

 

 

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈN Ngày ký: 14-04-2022 07:43:45 +07:

Dự án khu đô thị mới

phường Vạn An, thành phố Bắc

H BẮC NINH

00

Ninh và xã Đông

Phong, huyện Yên Phong

 

 

180

 

 

649,49

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được

phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

115

 

Khu nhà ở đường Lạc Long Quân

Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

 

 

4,2

 

 

9,33

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

116

 

 

Khu nhà ở hỗn hợp

 

Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

 

 

0,77

 

 

1,71

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

117

 

Khu nhà ở và dịch vụ thương mại

 

Thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

 

 

7,7

 

 

17,10

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

118

 

 

Khu nhà ở

 

Thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

 

 

7,8

 

 

17,32

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

 

119

 

 

Khu nhà ở Khắc Niệm

 

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

 

 

4,3

 

 

9,55

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

120

 

 

Khu nhà ở phường Đại Phúc

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈN

Ngày ký: 14-04-2022 07:43:51 +07:

 

Phường Đại Phúc, thành phố Bắc

H BẮC NINH

00                                 Ninh

 

 

4,1

 

 

9,10

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển

kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

121

 

 

Khu nhà ở Khắc Niệm

 

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

 

 

2,5

 

 

5,55

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

122

 

Khu nhà ở và thương mại dịch vụ

 

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành

 

 

7,2

 

 

17

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở và thương mại dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây

dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

123

Khu Nhà ở Thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành xã An Bình, huyện Thuận Thành

 

8,15

 

17,71

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ theo quy hoạch chi tiết số 256/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Thuận Thành

 

124

Khu Nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành

 

7,80

 

17,54

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ theo quy hoạch chi tiết số 63/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND huyện Thuận Thành

 

125

Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành

 

8,72

 

34,24

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ theo quy hoạch chi tiết số 91/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Thuận Thành

 

126

Khu nhà ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành

 

7,23

 

31,70

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ theo quy hoạch chi tiết số 638/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Thuận Thành

 

 

127

Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng tại xã An Bình, huyện Thuận Thành xã An Bình, huyện Thuận Thành

 

5,96

 

18,19

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ theo quy hoạch chi tiết số 2399/QĐ-UBND ngày của UBND huyện Thuận Thành

 

128

Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành

 

11,23

 

31,05

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ theo quy hoạch chi tiết số 196/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện Thuận Thành

 

129

Khu nhà ở xã Ngũ Thái, huyện

Thuận Thành             Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN Ngày ký: 14-04-2022 07:43:56 +07

xã Ngũ Thái, huyện

TỈNH BẮC NITNH huận Thành

:00

 

12,01

 

32,36

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ theo quy hoạch chi tiết số 193/QĐ-SXD ngày 12/8/2011 của Sở Xây dựng

 

130

Đầu tư khu dân cư Đồng Cốc, thôn Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

 

1,62

 

4,36

UBND

huyện Tiên Du

Đầu tư xây dựng khu dân cư đồng bộ theo quy hoạch số 422/QĐ-UBND ngày 03/3/2022

 

131

Đầu tư khu dân cư thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

 

4,88

 

28,80

UBND

huyện Tiên Du

Đầu tư xây dựng khu dân cư đồng bộ theo quy hoạch số 422/QĐ-UBND ngày 03/3/2022

 

132

 

Khu đô thị mới tại thị trấn Gia Bình

 

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình

 

21,00

 

45,98

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ

nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

 

133

 

Khu nhà ở tại thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình

 

Thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình

 

 

7,90

 

 

17,38

 

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

134

Khu nhà ở tại thôn Bùng Thượng, xã Bình Dương, huyện Gia Bình

Thôn Bùng

Thượng, xã Bình

Dương, huyện Gia Bình

 

9,80

 

19,60

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ

nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

135

Khu nhà ở tại thôn An Quang (khu số 1), xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình Thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình

 

8,50

 

17,00

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

 

136

Khu nhà ở tại thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình

Thôn Ngăm Lương, xã Lãng

Ngâm, huyện Gia Bình

 

4,80

 

9,60

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

137

 

Khu nhà ở tại thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Ngày ký: 14-04-2022 07:44:01 +07:00

Thôn Đại Bái, xã Lãng Ngâm, huyện BẮC NINH         Gia Bình

 

5,40

 

10,80

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

138

 

Khu nhà ở tại xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình

Thôn Thủ Pháp, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình

 

9,60

 

19,20

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

 

139

 

Khu nhà ở tại thị trấn Gia Bình và xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình

Thôn Quỳnh Bội, xã Quỳnh Phú và thôn Phú Ninh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình

 

 

5,80

 

 

11,60

 

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

140

 

Khu nhà ở tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình

Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình

 

4,26

 

8,52

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

141

Khu nhà ở tại thôn Hương Triện xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình Thôn Hương Triện xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

 

8,20

 

16,40

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

142

 

Khu nhà ở tại xã Song Giang, huyện Gia Bình

 

Xã Song Giang, huyện Gia Bình

 

4,58

 

9,16

UBND

huyện Gia Bình

Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cung cấp sản phẩm dịch vụ

nhà ở có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn.

 

143

 

Khu nhà ở tại thị trấn Phố Mới

Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ

 

6,44

 

13,83

UBND

huyện Quế Võ

Theo         Quyết            định            số 114/QĐ-UBND           ngày 28/01/2019 của UBND huyện Quế Võ

 

 

144

Khu nhà ở tại thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng Xã Việt Hùng huyện Quế Võ

 

5,68

 

12,19

UBND

huyện Quế Võ

Theo          Quyết            định      số 1834/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Quế Võ

 

145

Khu nhà ở tại xã Bằng An, huyện Quế Võ xã Bằng An, huyện Quế Võ

 

7,50

 

16,10

UBND

huyện Quế Võ

Theo          Quyết            định      số 121/QĐ-UBND            ngày 22/01/2020 của UBND huyện Quế Võ

 

146

khu nhà ở tại thôn DKý bởoi: ỦYNBANhNHaÂN, DÂxN ãTỈNH

Ngày ký: 14-04-2022 07:44:06 +07:00

Phương Liễu

BẮC NIxNHã Phương Liễu, huyện Quế Võ

 

6,84

 

14,69

UBND

huyện Quế Võ

Theo          Quyết            định      số 1511/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Quế Võ

 

147

Khu nhà ở tại Phố Mới – Việt Hùng, huyện Quế Võ xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

 

9,80

 

21,00

UBND

huyện Quế Võ

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thị trấn Phố Mới và xã Việt Hùng

 

148

Dự án khu nhà ở tại xã Việt Hùng xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

 

9,80

 

21,00

UBND

huyện Quế Võ

 

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Việt Hùng

 

149

Khu nhà ở tại thôn Mao Dộc, Mao Yên xã Phượng Mao xã Phượng Mao, huyện Quế Võ

 

7,52

 

16,15

UBND

huyện Quế Võ

Theo          Quyết            định      số 2591/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện Quế Võ

 

150

Khu nhà ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ xã Đại Xuân, huyện Quế Võ

 

 

2,26

 

4,85

UBND

huyện Quế Võ

 

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Đại Xuân

 

 

151

 

Khu đô thị mới phường Đình Bảng

 

Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

 

 

45,20

 

 

226,52

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

152

 

Khu nhà ở tại thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài

 

xã Quảng Phú, huyện Lương Tài

 

 

3,00

 

 

15,23

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế

– xã hội của địa phương.

 

 

153

 

Khu nhà ở tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

 

xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

 

14,50

 

73,60

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

154

Khu nhà ở khu triểu thôn, phường Nam Sơn, thành phố

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN

Bắc Ninh                                   Ngày ký: 14-04-2022 07:44:

phường Nam Sơn, thanh phố Bắc

DÂN TỈNH BẮC NINH

11 +07:00                  Ninh

 

1,80

 

9,14

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

155

Khu nhà ở khu Xuân Ái, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

 

5,67

 

28,78

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

156

 

Khu đô thị tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

 

xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

 

90,00

 

451,03

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

157

Khu nhà ở thôn Cáp Trên và Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài

 

Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài

 

3,70

 

18,78

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

158

 

Khu nhà ở thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ

 

xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ

 

6,80

 

34,51

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
  IV. NHÀ Ở XÃ HỘI          

 

159

 

Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân

Thôn Thân Thượng và Chính Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong

 

4,87

 

52,6

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh

 

            tế – xã hội của địa phương.

 

 

160

 

 

Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân

 

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN Ngày ký: 14-04-2022 07:44:17

 

Thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong

TỈNH BẮC NINH

+07:00

 

 

3,50

 

 

37,8

 

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

161

 

 

Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân

 

 

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

 

 

4,80

 

 

51,8

 

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

162

 

 

Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân

 

 

Xã Yên Trung, huyện Yên Phong

 

 

1,90

 

 

20,5

 

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu

cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

163

 

 

Khu nhà ở xã hội

 

Phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

 

 

3,60

 

 

38,9

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

164

 

 

Khu nhà ở xã hội

 

Thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du

 

 

4,94

 

 

53,3

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã

được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

 

165

 

 

Khu nhà ở xã hội

 

Phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

 

 

3,52

 

 

38,0

 

Sở Xây dựng

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
  V. HẠ TẦNG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP        

 

 

 

166

 

 

 

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN Ngày ký: 14-04-2022 07:44:23

 

 

 

Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh

 

 

 

TỈNH BẮC NINH

+07:00

Phường Khắc

Niệm, thành phố Bắc Ninh và xã Liên Bão, huyện Tiên Du

 

 

 

250,00

 

 

 

136,00

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Mục tiêu: Hình thành trung tâm về CNTT, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển CNTT; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT;Quy mô: Xây dựng khu CNTT tập trung với 02 nhóm phân khu chức năng chính: Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung; và Phân khu cung cấp các dịch vụ cho

khu công nghệ thông tin tập trung.

 

 

167

 

 

Cụm công nghiệp Quỳnh Phú

 

Xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình

 

 

25,00

 

 

13,00

 

UBND

huyện Gia Bình

Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ (San nền, giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, đường dây tải điện và trạm biến áp,

hào kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, cây xanh,… )

 

168

Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố Xã Quảng Phú, huyện Lương Tài

 

10,00

 

5,00

UBND

huyện

Lương Tài

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất của làng nghề
  VI. THỂ THAO, GIÁO DỤC, Y TẾ, MÔI TRƯỜNG      

 

169

 

Trường dạy nghề Trung Kênh

Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài

 

5,00

 

7,00

UBND

huyện

Lương Tài

 

Quy mô đào tạo tối thiểu 300 học sinh.

 

170

 

Trường dạy nghề Lâm Thao

Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài

 

5,00

 

7,00

UBND

huyện

Lương Tài

 

Quy mô đào tạo tối thiểu 300 học sinh.

 

 

171

Bệnh viện đa khoa và dưỡng lão tại huyện Thuận Thành xã Gia Đông và xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành

 

4,40

 

29,65

UBND

huyện Thuận Thành

Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa và dưỡng lão tại huyện Thuận Thành

 

 

172

 

 

Bệnh viện đa khoa quốc tế tại huyện Tiên Du Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NIN

Ngày ký: 14-04-2022 07:44:29 +07:00

 

Xã Lạc Vệ và xã Tân Chi huyện

H                        Tiên Du

 

 

9,80

 

 

18,22

 

UBND

huyện Tiên Du

Hình thành khu tổ hợp khám chữa bệnh đa khoa và khu viện dưỡng lão đạt tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại nhằm khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh nói chung và nhân

dân các tỉnh lân cận nói riêng

 

 

173

 

 

Bệnh viện và viện dưỡng lão tại huyện Yên Phong

 

 

Xã Đông Phong, huyện Yên Phong

 

 

4,89

 

 

31,52

 

UBND

huyện Yên Phong

Hình thành khu tổ hợp khám chữa bệnh đa khoa và khu viện dưỡng lão đạt tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các khu điều trị nội trú, ngoại trú, khu điều trị đặc biệt với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại nhằm khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân

 

 

174

 

Tổ hợp thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh

Xã Lạc Vệ và xã Tân Chi, huyện Tiên Du; xã Hán Quảng, huyện Quế

 

 

298,72

 

 

716,22

 

Sở Xây dựng

 

Hình thành khu tổ hợp thể dục thể thao phục nhu cầu nhân dân tỉnh Bắc Ninh

 

175

 

Bệnh viện đa khoa

Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài

 

4,00

 

10,00

UBND

huyện

Lương Tài

 

Bệnh viện quy mô 50-300 giường bệnh

  Tổng cộng   7.641,57 25.362,78    

 

 

Lưu ý:

  • Tổng vốn đầu tư và diện tích sử dụng đất của các dự án trong danh mục là giá trị tạm tính và được xác định tại bước chấp thuận đầu tư của từng dự án;
  • Đối với các dự án Nhà ở, khu đô thị thực hiện thu hút đầu tư theo từng giai đoạn, phân khu chức năng phù hợp với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh; chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.