Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Xóm Rụt

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Xóm Rụt

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

CỤM CÔNG NGHIỆP XÓM RỤT, HUYỆN LƯƠNG SƠN

Địa điểm: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

– Lương Sơn là huyện cửa ngõ của tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, có các tuyến giao thông quan trọng như QL 6, đường Hồ Chí Minh chạy qua. Được xác định là vùng trọng điểm kinh tế, huyện đang tranh thủ sự quan tâm của tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế riêng có, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án, phát triển công nghiệp theo quy hoạch bền vững.

– Cụ thể hoá đồ án điều chỉnh cục bộ khu 2 Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Khu vực dự án Cụm công nghiệp xóm Rụt và khu tái định cư Cụm công nghiệp xóm Rụt).

– Quy mô khu đất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là: 74,50ha. Hình thành một cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp, góp phần chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến.

CỤm CÔng NghiỆp XÓm RỤt, HuyỆn LƯƠng SƠn