Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022

 Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1)

Theo đó, Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1) gồm 175 dự án, với diện tích khoảng 7.644 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 25.369 triệu USD, trong đó chia theo lĩnh vực:

Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 17 dự án.

Dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ: 49 dự án.

Dự án thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị: 92 dự án.

Dự án thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội: 07 dự án.

Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng khu, cụm công nghiệp: 03 dự án.

Dự án thuộc lĩnh vực thể thao, giáo dục, y tế, môi trường: 07 dự án.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Ninh: 37 dự án; thành phố Từ Sơn: 13 dự án; huyện Tiên Du: 20 dự án; huyện Yên Phong: 9 dự án; huyện Quế Võ: 30 dự án; huyện Thuận Thành: 21 dự án; huyện Gia Bình: 25 dự án; huyện Lương Tài: 20 dự án.

Xem chi tiết tại đây

Dự án xem nhiều: Khu đô thị Từ Sơn Garden City