Chính sách bán hàng tháng 5/2022 Hanoi Phoenix Tower Cao Bằng

Thời gian áp dụng từ ngày 25/04/2022 đến 31/05/2022 với tổng trị giá lên đến 280.000.000 đồng

Tải file PDF tại đây