Nhà đất

THÔNG BÁO (V/v: Công ty Cổ Phần Địa Tín thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch)

13/01/2017 11:52

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN
SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐỊA TÍN
Số: 12TB-DIA TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017


THÔNG BÁO
(V/v: Thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch)
Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của quý khách hàng và nh cầu phát triển của Công ty.

Nay, Công ty Cổ Phần Địa Tín - Sàn giao dịch Bất động sản Địa Tín xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Đối tác về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 09/01/2017 như sau:

Địa chỉ văn phòng giao dịch cũ:

VPGD: Phòng 11.6 CT2 VIMECO, Đường Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch mới:

VPGD: Tầng 9 (phòng 901, 903, 904) Khu nhà D, Khách sạn thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Kể từ ngày 09/01/2017, các giao dịch kinh doanh, thư tín, chuyển phát... Quý khách hàng và Đối tác vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên

Các thông tin về trụ sở chính công ty, mã số thuế và các thông tin liên quan khác về công ty không thay đổi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng và Đối tác trong suốt thời gian qua. Hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Trân trọng thông báo

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu văn phòng.

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 BÙI DUY THANH 

 

Tìm kiếm bất động sản