Nhà đất

Hợp đồng nhà ở tái định cư theo quy định của Luật Nhà ở

11/12/2015 15:07
Hợp đồng nhà ở tái định cư theo quy định của Luật Nhà ở

Để đảm bảo quyền lợi của người dân, việc bố trí nhà ở tái định cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư phải bảo đảm với phương án bố trí tái định cư đã được Hội nghị nhà chung cư thống nhất và UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Luật Nhà ở.

Trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư lựa chọn hợp tác xã, DN kinh doanh BĐS tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn để xây dựng lại nhà chung cư thì thực hiện như sau: Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư được ký giữa chủ đầu tư với chủ sở hữu nhà chung cư. Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu tái định cư tại vị trí cũ mà di chuyển đến chỗ ở khác thì việc ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành. Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu bố trí tái định cư thì được chủ đầu tư thanh toán tiền theo thỏa thuận.

Đối với trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì thực hiện như sau: Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư (hoặc đơn vị được giao bố trí tái định cư) ký biên bản xác nhận phương án bố trí tái định cư tại chỗ với chủ sở hữu nhà chung cư cũ. Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà di chuyển đến chỗ ở khác thì việc ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành. Trường hợp Nhà nước đầu tư xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức xây dựng - chuyển giao thì hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư thực hiện theo mẫu quy định của pháp luật về nhà ở tái định cư.

Để việc triển khai Thông tư hiệu quả thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc lập Hồ sơ đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Thông tư này.

Theo: Báo xây dựng

Tìm kiếm bất động sản