Nhà đất

Chính sách bán hàng Từ Sơn Garden City tháng 4-2021

05/04/2021 15:43
Chính sách bán hàng Từ Sơn Garden City tháng 4-2021

THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/04/2021 Áp dụng cho 15 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công tại dự án.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

 


Số: 02/CSBH-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                   Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

 

 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn,phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

I.THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/04/2021

Áp dụng cho 15 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công tại dự án.

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG .

Đối với Liền kề:

Đặt cọc

Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB)

100.000.000đ

Đợt 1

Ngay khi ký HĐMB với CĐT

25% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)

Đợt 2

Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐMB

25% GTHĐ

Đợt 3

Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB

25%GTHĐ

Đợt 4

Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB

20%GTHĐ

Đợt 5

Khi có thông báo làm GCN

5% GTHĐ

 

Tổng

100%

Đối với Shophouse:

Đợt thanh toán

Tiến độ thanh toán

Nội dung thanh toán

Đợt 1

Ngay khi ký Hợp Đồng

Bên Mua thanh toán ………….. VNĐ

 ( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 2

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng

Bên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 3

Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

Bên Mua thanh toán …………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 4

Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

Bên Mua thanh toán ………….. VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 5

Chậm nhất ngày 30/6/2022 hoặc theo thông báo của bên A nếu hai bên thống nhất việc triển khai thi công xây dựng sớm hơn

Bên Mua thanh toán ……….. VNĐ

( tương đương 30% tiền nhà)

Đợt 6

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4

Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 7

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5

Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 8

Khi có Thông báo bàn giao căn nhà

Bên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 15% tiền nhà)

Đợt 9

Khi có Thông báo nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu Căn Nhà

Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

1.Chính sách quà tặng.

Tặng một cây vàng trị giá 55.000.000đồng cho khách hàng giao dịch thành công thuộc Khu Shophouse: L28; Khu liền kề: L15,L19,LK7.

Tặng 3 chỉ vàng trị giá 15.000.000đồng cho khách hàng giao dịch thành công thuộc Khu liền kề: LK16

Giao dịch thành công có nghĩa là Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với chủ đầu tư và thanh toán đúng đủ đợt 1 cho CĐT.

Lưu ý: Quà tặng có thể trừ trực tiếp vào Giá bán.

2. Chính sách thanh toán sớm.

Tặng ngay 20.000.000 đồng khi Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với CĐT và thanh toán 70% GTHĐ ngay khi ký.

3. Chính sách khi khách hàng mua nhiều sản phẩm.

STT

Nội dung

Chiết khấu

Ghi chú

1

KH mua từ 2-3 SP

1% trên mỗi SP

 

2

KH mua từ trên 4 sản phẩm

2% trên mỗi SP

 

Thứ tự tính chiết khấu: Quà tặng, CK khi mua nhiều SP

 

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

 

 

 

BÙI DUY THANH

Tìm kiếm bất động sản

1.DỰ ÁN NỔI BẬT

1.1 DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK - BẮC NINH